Technology

AQUATHERM KATALOG PDF

aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Faelkis Yozshuktilar
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 3 August 2005
Pages: 385
PDF File Size: 18.19 Mb
ePub File Size: 12.8 Mb
ISBN: 583-7-82548-367-6
Downloads: 40007
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztigrel

Company Documentation – Domat International

Odnos stranica ne smije katallog vei od 1: O prikladnosti i obradi treba prouiti deklaraciju proizvoda. Zagrijavanjem spojnih dijelova plastika se stopi u vrst i ne-rastavljiv spoj. Svakom kolutu je pridodan listi s karakteristinim podacima. Kod obrade nema otpada koji nastaje nakon rezanja. Adhezijski sloj izmeu bazne cijevi i sloja s barijerom, omoguava dobru prionjivost koja time odolijeva najteim uvjetima na gradilitu.

Katalog vystavovatelů Aqua-therm Praha 2016

Kombinacija aquatherm podnog grijanja s plono elasti-nim sportskim podovima u izvedbi s elementima nudi mak-simalnu udobnost grijanja. Brzu i sigurnu montau omoguava aquatherm Tackfix ureaj za privrivanje.

Neugodna sobna klima zbog krivo temperiranog sobnog zraka, dodatna buka ili propuh rezultirat e slabim radnim uincima. Hlaenje Kod hlaenja prostorije potrebno je obratiti posebnu pozor-nost na rosite.

Kod suhog se estriha u tom sluaju preporua upotreba npr. Materijali za obraduKao materijal za grundiranje, mase za izravnavanje povr-ine, ljepila te tankoslojni mortovi smiju se upotrebljavati samo oni materijali koje je proizvoa oznaio prikladnima za podno grijanje.

  FLOWERDALE SPARKE PDF

Limove za provod topline je nakon postavljanja potrebno utisnuti u cijevne kanale. Poveanje gustoe, izazvano dodavanjem ovog sredstva, utjee na poveanje toplinske provodljivosti grijanog estriha. Po izboru se mogu upotrijebiti cijevi podnog grijanja dimen-zija 14 x 2,0 mm ili 16 x 2,0 aqyatherm.

Katalog vystavovatelů Aqua-therm Praha

S DIN EN uvodi se jedinstven postupak izrauna po-mou kojeg je mogue utvrditi podatke o uinu svih sistema podnog grijanja. Budui da se estrisi u tekuem obliku nanose izravno na gradilitu, neophodno je da je podloga zatvorena u cijeloj povrini. Zahtjevi u pogledu podloge Zidno aquxtherm moe se postaviti na ciglom zidanim, mon-tanim i betonskim zidovima.

Pri projektiranju treba biti poznata gornja podna obloga.

Podeavanje na maksimalnu temperaturu polaznog voda od C datum 4 dana treba odravati konstantnu temperaturu polaznog voda pridravati se preporuke proizvoaa Zavretak funkcijskog grijanja datumPanja: Projektant graevine mora sasta-viti plan razmjetanja fuga te ga zajedno s opisom radova aqatherm izvoau.

Kod regulacijskog koncepta grijanje i hlaenje potrebe grijanja i hlaenja su objedinjene u jednom ureaju. U ostalim prostorijama javljaju se vee razlike u skladu s toplinskom potrebom, raz-makom izmeu cijevi, podnom oblogom i nadtemperaturom sredstava za grijanje.

Naelno aqutherm potrebno obavezno drati se uputa proizvo-aa. Podna grijanja sportskih povri-na tede prostor, ne optereuju povrine za postavljanje i time arhitektu ostavljaju otvorene sve mogunosti oblikovanja. Tekui estrih CA Tekui estrih se postavlja bez mnogo dodatnih poslova oko zbijanja i raspodjele. Neugodna sobna klima zbog pogreno temperiranog zraka, a takoer i buka i propuh uzrokuju slabije radne uinke.

  ALESIS TRIGGER IO PDF

Takoer nije dozvoljeno postavljati ih direktno na zagrijane povrine. Uporaba sagova Ako se na kamene podove, PVC, parket ili laminat polau neprivreni tepisi ili sagovi, tada je potrebno u skladu s udjelom povrina aquatherj srednju vrijednost toplinskog otpora RB prema slijedeoj formuli.

Latalog radnim prostorijama mora za vrijeme rada biti pri-sutna sobna temperatura koja pridonosi zdravstvenom stanju, uzimajui u obzir radni postupak i tjelesni napor zaposlenika. Posebne prednostiVarijabilni razmaci postavljanja, ovisno o eljama. Taj se materijal odlikuje svojom posebnom stabilno-u na visoke temperature i ekstrakciju. Rubne izolacijske trake reu se tek nakon zavretka gornje obloge.

Posebno je prikladna za kupao-nice i vlane prostorije s zquatherm stupnjem vlage u zraku. Budui da je tehniki iznimno teko struno postaviti npr. Unutarnji prikljuak prvog grijaeg registra gurnuti na grijai trn te istovremeno ugurati vanjski prikljuak drug-og grijaeg registra u grijai tuljakZavarivanje sustava aqutherm-climasystemParalelno: